Tillbaka till bloggen

Joakim Sjöblom Landqvist

9 november 2022

Mitt mål är att skapa en varaktig förändring där grundorsaken till problemen elimineras.  Vad vi gör eller inte gör i vår vardag formar hur vi mår och ofta kan det vara de små förändringarna som gör den stora skillnaden. Genom att börja göra rätt saker på rätt sätt kan vi kalibrera kroppen och ge tillbaka den dess naturliga rörelseförmåga och därigenom skapa förutsättningarna för ett friskt och smärtfritt liv.

Jag har i större delen av mitt liv varit aktiv inom många olika träningsformer så som gymnastik, Kung-Fu och Qi Gong. Idag ligger mitt fokus på funktionell styrka och rörelseträning.

Jag arbetar utifrån ett osteopatiskt helhetsperspektiv där jag försöker hjälpa dig med alla bitar som behövs för att kroppen ska fungera. Genom att identifiera den svagaste länken i kedjan och lägga fokus där störst effekt fås på helheten.