Tillbaka till bloggen

Kort om några av de metoder vi använder i en massageterapeutisk behandling

31 oktober 2022

Muskulering/Avancerad muskulering
Muskulering kombinerar undersökning, behandling och träning till en helhet. Med hjälp av frågor, kroppsläsning och diverse tester, såsom muskelfunktionstester och palpationstester, kan man avgöra vad som skall behandlas hos patienten. Behandlingen sker därefter med de behandlingsmetoder som krävs. I muskulering ingår främst följande behandlingsmetoder:

Massage – mjukar upp och får igång blodcirkulationen ordentligt före efterföljande behandlingar.
Longering – töjteknik för förlängning av för korta muskler.
Triggerpunktsbehandling – med direkta tryck löses dessa hyperirritabla ”muskelknutor” upp.
KAT-behandling – en spänd och förkortad muskel blir svag och kan därför inte alltid arbeta som tidigare. Kroppen känns stel och öm. Denna speciella töjteknik är effektivt förlösande på stela, trötta och spända muskler.

Efter avslutad behandling fås vid behov ett hemprogram individuellt utformat för varje patient.

Strain and Counterstrain
Ömma punkter (tender points) uppstår i spända muskler och vid felaktigt fungerande leder i kroppen och hindrar en leds normala rörlighet. Med hjälp av dessa punkter kan massageterapeuten bestämma exakt var positionen för största möjliga avslappning finns för musklerna runt specifika leder. Genom att hålla kvar denna position tillåts spända muskler att reflektoriskt slappna av så att leden kan återgå till sin normala funktion. Därvid avhjälps obehag och smärta i muskler och leder. Denna metod används främst vid rygg- och nackbesvär, både vid akuta och kroniska symtom.

Revolving
En behandlingsform baserad på en analys av kroppshållningen. Man korrigerar muskulär obalans vilket i denna teknik mycket bidrar till att frigöra andningen. De strukturer som berörs är den djupa muskulaturen och bindvävshinnorna.