Tillbaka till bloggen

Hur går bokningen till på arbetsplatsen?

23 november 2022

Bokningen kan ske på två olika sätt.

Ett alternativ är att ni sätter upp en lista på er arbetsplats som era anställda får skriva upp sig på. Göteborgs Massage & Rehab tillhandahåller er denna lista som ni kan skriva ut inför varje besök. Detta val är fördelaktigt om alla era anställda inte har tillgång till digitala enheter eller internet för att boka in sin tid.

Det går även att sätta upp ett digitalt webbokningssystem som era anställda kan logga in på för att boka in sin massagetid. Ni kan då lägga ut tider för flera veckor framöver och se statistik över vilka som bokar in sig och hur ofta. Detta kan vara smidigt om alla era anställda har tillgång till digitala enheter och internet. Webbokningen är kostnadsfri.