Du kan känna en viss ”tung” känsla, ibland kan det kännas på vissa punkter men det går snabbt över.